Endret: 19 jan 2018     Opprettet: 4 okt 2013

Sjekk etter lekkasje eller fuktighet i skapene for stoppekraner.

Fyringssesongen har startet. Det er lurt i begynnelsen og i løpet av sesongen å sjekke etter rundt rørene om det er lekkasje. Da slipper man ergrelser i etterkant. Sjekk også fordelerskapet med jevne mellomrom.