Endret: 21 jan 2018     Opprettet: 12 okt 2010

Parkeringsregler for Stenbråten Brl.

Alle boligene har egen parkeringsplass i kjeller. Det er 4 gjesteparkeringsplasser for blokk A og B, og 4 gjesteparkeringsplasser for blokk C og D. Styret ber beboere om å ikke okkupere gjesteparkering med egne biler mer enn høyst nødvendig, eventuelt max 30 min. Utover denne tidsramme skal egen parkering i garasjeanlegg benyttes. Gjesteparkering skal heller ikke benyttes som parkering for de som har to biler og kun en garasjeplass, da skal bil nr 2 parkeres i bakken ute i Marta Steinsviks vei eller i Stenbråtenveien. Dette gjelder også dersom noen har familie eller venner på besøk over flere døgn, og når det er fullt på gjesteparkering. Vær observant og påse at deres gjester kun parkerer der det er tillatt å parkere.

.