Endret: 1 feb 2018     Opprettet: 22 sep 2017

NB. Ved heisstans og andre akutte situasjoner

Ved akutte situasjoner som heisstans, vannlekkasjer (fellesområder), garasjeporter etc. må styret kontaktes pr.telefon, fortrinnsvis via huskontakter eller styremedlemmer, telefonnr. til disse henger på tavla.
Får dere ikke kontakt med noen av disse kan styreleder nås på 901 23 644.

Ingen beboere skal ringe vaktmester, elektriker, rørlegger eller heismontør i slike saker. Stopper heis når du befinner deg i den, trykk gul alarmknapp.

Ved andre nødsituasjoner er det tlf. 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse, som gjelder.
 

NB.Alt innenfor boenhetens vegger er det beboers ansvar å få takk i faglig hjelp til ved feil og mangler.Kostnader forbundet med egen boenhet dekkes av beboer selv.

Stenbråten Brl. har avtale med bla.
 

Rørlegger:  "VVS Gruppen"  tlf 22 04 04 06   Vakttlf. 948 80 836
Elektriker:   "Amlien Elektro" tlf. 907 39 725