Endret: 24 feb 2017     Opprettet: 2 apr 2016

Påkjørsel av sensorer garasjeporter

Borettslaget opplever til stadighet at sensorene/veggene ved garasjeinnkjøringer blir påkjørt av beboere. Dette er noe som påfører borettslaget store kostnader , disse kostnader vil uten unntak bli belastet de som forårsaker disse utgifter.

Styret