Solnedganger på Stenbråten

Foto: M. Almeland og Erik Sørensen

;