Før "Rudshagen" ble bygget

Bilder fra M.Almeland

;