Endret: 24 feb 2017     Opprettet: 19 nov 2012

OM FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold.

I hver leilighet skal det ligge en FDV "Beboerperm". Ta kontakt med OBOS om denne ikke finnes i din leilighet.

Det er viktig at beboere har sett igjennom denne med tanke på vedlikehold og eventuelt arbeide i leilighet.