Endret: 1 feb 2018     Opprettet: 28 jan 2018

Ledelys i trapperom

Det blir montert ledelys i alle etasjer fra og med 1 etg og opp, lysene kommer i tillegg til de allerede eksisterende. Lysene monteres mellom lamper foran heiser, ledelysene driftes med batteri-backup og tennes ved strømbrudd. Dette gjøres for å forhindre uhell i mørke trapperom ved strømbrudd.