Endret: 18 des 2018     Opprettet: 8 okt 2018

Godkjente nøkler

 

 

Husk, nå er det kun nøkler slipt av "Trio Ving" som er tillatt, disse bestilles via styret. 

N.B Dersom det brukes uoriginale nøkler og det oppstår skader på egen lås eller felles lås, er det eier av slike nøkler som må dekke kostnadene.