Endret: 24 feb 2017     Opprettet: 3 okt 2013

2013.10.03 - Oppbevaring av gass

Husk at gassflaskene ikke skal oppbevares i garasjen, kjellerboden eller leiligheten.

Gassen er tyngre enn luft. Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen.