Endret: 24 feb 2017     Opprettet: 19 nov 2012

2012.11.19 - Viktig: Om sprinkleranlegg, boring, spikring og røropplegg

Om sprinkleranlegg, boring og røropplegg

På grunn av sprinkleranlegg må det i vegg ikke bores høyere enn 50cm fra tak. Dette gjelder kun for leiligheter i øverste etasje.

Brannvesen og vaktmester skal varsles om sprinkleranlegg løses ut, uansett årsak.

På de steder hvor fotlist er limt til vegg, må fotlist ikke spikres. Dette på grunn av bakenforliggende rørføringer.

På grunn av rørføringer må det ikke bores dypere enn 40mm i betonghimling. I øverste etasje hvor det er gipshimling, må det ikke bores dypere enn 30mm,